Bericht van de gemeente over openbare verlichting

Op dit moment zijn er diverse storingen aan de Openbare Verlichtingsinstallatie in Woubrugge. Het merendeel van de storingen wordt veroorzaakt door een storing in het ondergrondse kabelnet van Liander.

Zowel onze onderhoudsaannemer, Van Vuuren Elektrotechniek BV uit Beverwijk, als ook Liander zijn drukdoende de storing in het kabelnet te lokaliseren, die dan aansluitend door Liander gerepareerd zal worden.

Helaas is op dit moment nog niet duidelijk hoelang de storing zal gaan duren, maar getracht wordt de overlast, zo kort mogelijk en, tot een minimum te beperken.

Nogmaals onze excuses voor de overlast die deze tot nu toe heeft veroorzaakt.

Gemeente Kaag en Braassem

Vragen over energiebesparing en duurzaamheid? Stel ze 17 november (12:00 tot 17:00) in de mobiele showroom

 

Wil je weten hoe je energie kunt besparen, hoe je radiatorfolie moet aanbrengen of hoe isolatiematerialen eruit zien? Kom dan naar de mobiele showroom van het Duurzaam Bouwloket. Dit is een trailer vol duurzame energietechnologie. Ontdek hoe een zonnepaneel er van dichtbij uitziet en laat je adviseren door een onafhankelijk energieadviseur. Jij komt toch ook?

 

Op 17 november staat er van 12:00 tot 17:00 uur een mobiele showroom op de Batehof in Woubrugge. Je kunt hier zien wat er allemaal mogelijk is om energie te besparen en duurzaam te wonen. Adviseurs van het Duurzaam Bouwloket zijn die dag aanwezig om al je vragen te beantwoorden.

 

Van radiatorfolie en ledlampen tot warmtepompen en infraroodpanelen: de mobiele showroom laat zien wat allemaal mogelijk is. Al met kleine maatregelen, zoals het aanbrengen van isolatie of door het beter gebruiken van de verwarming, kun je op je energieverbruik besparen. Bij de mobiele showroom kun je informatie krijgen over onder meer warmtepompen, isolatiematerialen en duurzaam (ver)bouwen.

 

Gratis en onafhankelijk advies

Duurzaam Bouwloket (www.duurzaambouwloket.nl/) wordt door gemeente Kaag en Braassem ingezet om al haar bewoners verder te helpen met het verduurzamen van de woning. Hierdoor kan het advies gratis en onafhankelijk worden aangeboden. 

 

 

 

 

 

Themamarkt 17 november aanstaande

 

Onlangs heeft u van de gemeente een uitnodiging ontvangen voor de themamarkt, die u op woensdag 17 november tussen 16.30 en 20.00 uur kunt bezoeken in Café Die Twee. Wij bevelen deze inloop-markt van harte bij u aan.

Ook de dorpsraad zal aanwezig zijn met een stand, waar u niet alleen een bekertje erwtensoep kunt krijgen (zolang de voorraad strekt), maar ook uw vragen kunt stellen en opmerkingen kunt maken! Wij hopen vele inwoners te mogen verwelkomen!

PERSBERICHT

Leiden, 24-08-2021

SHWJ gaat betaalbare jongerenhuisvesting uitbreiden naar de gemeente Kaag en Braassem.

Op de overspannen woningmarkt is het voor starters vrijwel onmogelijk om betaalbare woonruimte te vinden. Hierdoor raken jongeren in de knel. De Stichting Huisvesting Werkende Jongeren (SHWJ) verzorgt al meer dan vijftig jaar betaalbare woonruimte voor jongeren in Leiden. Nu de nood landelijk zo hoog is, breidt zij haar werkgebied uit naar de regiogemeenten. Het doel: jongeren een zelfstandig leven laten opbouwen in de regio en leegloop van de kleinere kernen voorkomen.

Ideële organisatie

Iedereen die geld met geld wil maken, duikt op de vastgoedmarkt. Woningzoekenden krijgen te maken met huisjesmelkers en harde investeerders die alleen gaan voor rendement en eigen gewin. De SHWJ is een ideële organisatie die met betaalbare woningen wil bijdragen aan het geluk in de maatschappij. De stichting richt zich op jongeren van 18 tot 28 jaar. Voor een periode van maximaal zeven jaar kunnen zij bij de SHWJ een sociale huurwoning huren. Dat geeft ze de tijd om inschrijfduur op te bouwen bij een reguliere woningbouwvereniging, of te sparen voor een koopwoning. Zo blijft de doorstroming op gang en komen de betaalbare appartementen van de SHWJ steeds weer vrij voor nieuwe starters op de woningmarkt.

Hoge woningnood in regiogemeenten

Al meer dan vijftig jaar is de gemeente Leiden het werkterrein van de SHWJ. Maar nu is de woningmarkt is in heel Nederland ontploft. Er is inmiddels ook een schreeuwend tekort aan sociale jongerenwoningen in de omliggende gemeentes ontstaan. Daarom heeft de SHWJ besloten haar expertise op het gebied van jongerenhuisvesting in te zetten om jongeren in de gemeenten rond Leiden te helpen. De stichting ontwikkelt plannen voor betaalbare huurappartementen voor jongeren in de regio. Gekeken wordt o.a. in de gemeente Kaag en Braassem of een aantal locaties geschikt te maken zijn voor betaalbare jongerenhuisvesting.

Leegloop tegengaan

De bouw van sociale huurappartementen is niet alleen van betekenis voor de jongeren zelf, maar ook voor de andere inwoners van de regiogemeenten. Want als jongeren noodgedwongen wegtrekken uit de kleine kernen, wordt het op termijn moeilijk om de voorzieningen op peil te houden. De vergrijzing neemt zienderogen toe in de plattelandsgemeenten. Ook in andere gemeenten zoals Bodegraven en Alphen ad Rijn speelt eenzelfde problematiek en zijn er gesprekken gevoerd.