Afsluitingen Doesmolenbrug

Ter info, op verzoek van de Provincie Zuid-Holland

De provincie gaat vanaf 11 maart werkzaamheden uitvoeren aan de
Doesmolenbrug. Hiervoor zal de brug enkele nachten compleet afgesloten
moeten worden en eind maart een heel weekend. Hiervoor hebben we
onderstaand nieuwsbericht opgesteld, kunnen jullie deze via jullie
kanalen verspreiden?

WERKZAAMHEDEN

In 2017 is het wegdek van de Doesmolenbrug meegenomen in het groot
onderhoud van de aansluitende weg (N446). De werkzaamheden aan de brug
worden uitgevoerd in maart 2019. Er worden werkzaamheden uitgevoerd aan
het beton, staal en elektrotechnische installatie van de brug. Ze worden
uitgevoerd om de brug de komende jaren, zonder storingen, veilig te
kunnen openen en sluiten. De werkzaamheden zorgen voor korte hinder en
stremmingen.

AFSLUITINGEN

Tijdens onderstaande nachten is de Doesmolenbrug niet toegankelijk voor
autoverkeer, fietsers en voetgangers:

  * Maandag 11 maart van 22:00 uur tot dinsdag 12 maart 06:00 uur.
* Maandag 18 maart 22:00 uur tot dinsdag 19 maart 06:00 uur.
* Dinsdag 19 maart 22:00 uur op woensdag 20 maart  06:00 uur.
* Woensdag 20 maart 22:00 uur tot donderdag 21 maart 06:00 uur.
* Weekend van vrijdag 29 maart 22:00 uur t/m maandag 01 april 05:00
uur.

Dinsdag 12 maart dient men tussen 9:00 uur en 15:00 uur rekening te
houden met vertraging vanwege de werkzaamheden. De brug is dan wel
toegankelijk.

OMLEIDINGEN

Tijdens deze afsluitingen worden de omleidingen met borden aangegeven.
Van en naar Den Haag wordt er omgeleid via de N11 en N207. Van en naar
Amsterdam wordt er omgeleid via de N207 en de A4. Fietsers en
voetgangers worden omgeleid door Hoogmade.

SCHEEPVAART

Tijdens de werkzaamheden van 11 maart t/m 1 april 5.00 uur is het
scheepvaarverkeer gestremd. Scheepvaart kan zich via de
scheepvaartberichten op de hoogte stellen van de laatste informatie.

ACTUELE INFORMATIE

Actuele informatie over de werkzaamheden staat op
www.zuid-holland.nl/bruggenleiden [1]. Voor algemene vragen kan men
terecht bij Het Klant Contact Centrum van provincie Zuid-Holland, te
bereiken per e-mail: zuidholland@pzh.nl of  telefonisch op werkdagen
tussen 09.00 en 17.00 uur: 070-441 6622.

Uitnodiging Duurzaamheidsbijeenkomst

Hierbij delen wij de uitnodiging voor de Duurzaamheidsbijeenkomst die door de gemeente Kaag en Braassem in Woubrugge wordt georganiseerd.
====================================

Beste inwoner van Woubrugge,

Komende dinsdag, op 27 november 2018, komt het Duurzaamheidsplatform van de gemeente Kaag en Braassem langs in Woubrugge. In het Duurzaamheidsplatform wordt met elkaar gesproken over duurzaamheidsontwikkelingen in de gemeente Kaag en Braassem. Deze keer zal onder meer een inwoner van Woubrugge, Wouter van Leeuwen, iets vertellen over de duurzame ontwikkelingen die hij in gang heeft gezet op zijn school. Daarnaast zal er ook iets worden verteld over de stand van zaken rondom het project dat is gericht op warmte uit de Braassem en over de ontwikkelingen op het gebied van ruimte en energie in Holland Rijnland (samenwerkingsovereenkomst tussen 14 gemeenten uit de omgeving). Ook gaan we met elkaar in gesprek over de verduurzaming van Kaag en Braassem en al haar dorpen. Zie voor meer informatie bijgevoegde agenda.

U bent van harte welkom om mee te praten, om suggesties te doen en om vragen te stellen. Die Twee is geopend vanaf 19:30 uur (inloop). De bijeenkomst zal beginnen om 20:00 uur. Er zal een kopje verse koffie of een verwarmende kop thee geserveerd worden. We zien uit naar uw komst!

Met vriendelijke groet,

Guido Enckevort, van
Adviseur duurzaamheid
T: +316-25740891
E: GvanEnckevort@Kaagenbraassem.nl | W: www.kaagenbraassem.nl

Agenda:
Agenda Woubrugge

N207: nachtwerkzaamheden tussen Leimuiden en Rijnsaterwoude

De provincie Zuid-Holland voert in de avond en nacht van 17-18 mei 2018 werkzaamheden uit aan de N207 tussen Leimuiden en de Leidsevaartbrug bij Rijnsaterwoude. Weggebruikers dienen deze nacht extra rekening te houden met in- en uitvoegend werkverkeer.

De werkzaamheden aan de brug over de Leidsevaart duren van donderdag 17 mei 21.00 uur tot en met vrijdag 18 mei 06.00 uur. De nacht van 18-19 mei staat als reserve nacht gepland. Als alle werkzaamheden voorspoedig verlopen is deze avond/nacht mogelijk niet nodig.

De provincie Zuid-Holland werkt aan de N207 om de doorstroming van het verkeer in het gebied te bevorderen. De laatste hand wordt gelegd aan de rijbaan en nieuwe busbaan tussen Rijnsaterwoude en Leimuiden en de nieuwe brug over de Leidsevaart. Naar verwachting is het werk aan de N207 halverwege juni 2018 volledig gereed.

Afrondende werkzaamheden juni
In de avond en nacht van maandag 4 juni 20.00 uur tot dinsdag 5 juni 06.00 uur werkt de provincie aan de rijbaan ter hoogte van de brug over de Leidsevaart. Houdt u rekening met extra hinder in verband met in- en uitvoegend werkverkeer. Tot 11 juni 2018 vinden er afrondende werkzaamheden plaats ter hoogte van de Leidsevaart.

Stremming Leidsevaart
Vanaf eind week 21 (vrijdag 25 mei 2018) wordt de Leidsevaart weer opengesteld voor het vaarverkeer.

Waar gewerkt wordt, is overlast
Tijdens de werkzaamheden streeft de provincie ernaar u zo volledig mogelijk te informeren om de hinder te beperken. Mocht u naar aanleiding van de werkzaamheden vragen hebben of een melding willen maken, dan kunt u deze sturen naar zuidholland@pzh.nl.

Bron: Facebook: Kaagenbraasem Nieuws