N207: nachtwerkzaamheden tussen Leimuiden en Rijnsaterwoude

De provincie Zuid-Holland voert in de avond en nacht van 17-18 mei 2018 werkzaamheden uit aan de N207 tussen Leimuiden en de Leidsevaartbrug bij Rijnsaterwoude. Weggebruikers dienen deze nacht extra rekening te houden met in- en uitvoegend werkverkeer.

De werkzaamheden aan de brug over de Leidsevaart duren van donderdag 17 mei 21.00 uur tot en met vrijdag 18 mei 06.00 uur. De nacht van 18-19 mei staat als reserve nacht gepland. Als alle werkzaamheden voorspoedig verlopen is deze avond/nacht mogelijk niet nodig.

De provincie Zuid-Holland werkt aan de N207 om de doorstroming van het verkeer in het gebied te bevorderen. De laatste hand wordt gelegd aan de rijbaan en nieuwe busbaan tussen Rijnsaterwoude en Leimuiden en de nieuwe brug over de Leidsevaart. Naar verwachting is het werk aan de N207 halverwege juni 2018 volledig gereed.

Afrondende werkzaamheden juni
In de avond en nacht van maandag 4 juni 20.00 uur tot dinsdag 5 juni 06.00 uur werkt de provincie aan de rijbaan ter hoogte van de brug over de Leidsevaart. Houdt u rekening met extra hinder in verband met in- en uitvoegend werkverkeer. Tot 11 juni 2018 vinden er afrondende werkzaamheden plaats ter hoogte van de Leidsevaart.

Stremming Leidsevaart
Vanaf eind week 21 (vrijdag 25 mei 2018) wordt de Leidsevaart weer opengesteld voor het vaarverkeer.

Waar gewerkt wordt, is overlast
Tijdens de werkzaamheden streeft de provincie ernaar u zo volledig mogelijk te informeren om de hinder te beperken. Mocht u naar aanleiding van de werkzaamheden vragen hebben of een melding willen maken, dan kunt u deze sturen naar zuidholland@pzh.nl.

Bron: Facebook: Kaagenbraasem Nieuws

Werkzaamheden Woubrugse brug.

Op zaterdag 13 januari 2018 is de Woubrugse Brug in Woubrugge van 06.00 tot 18.00 uur afgesloten.

Gevolgen voor het verkeer

Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een pontje. Deze vaart tussen de Van Hemessenkade en de Comriekade. Overig verkeer wordt door middel van bebording omgeleid via de A4, N207 en N11. Om het openbaar vervoer zo soepel mogelijk te laten verlopen zet Arriva aan beide kanten van de brug pendelbussen in. Deze houden de gebruikelijke busroute aan.

Tijdens de werkzaamheden kunnen schepen de brug niet passeren. Mogelijk liggen er daardoor enkele schepen te wachten bij de brug.

Wat gaat er gebeuren?

De balans van het bewegende gedeelte van de brug wordt hersteld. Hierdoor komt het brugdek stabieler te liggen. Er wordt onder andere in het wegdek geboord. Dit zorgt voor geluidshinder in de directe omgeving van de brug.

Bron: gemeente Kaag en Braassem