Werkzaamheden Woubrugse brug.

Op zaterdag 13 januari 2018 is de Woubrugse Brug in Woubrugge van 06.00 tot 18.00 uur afgesloten.

Gevolgen voor het verkeer

Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een pontje. Deze vaart tussen de Van Hemessenkade en de Comriekade. Overig verkeer wordt door middel van bebording omgeleid via de A4, N207 en N11. Om het openbaar vervoer zo soepel mogelijk te laten verlopen zet Arriva aan beide kanten van de brug pendelbussen in. Deze houden de gebruikelijke busroute aan.

Tijdens de werkzaamheden kunnen schepen de brug niet passeren. Mogelijk liggen er daardoor enkele schepen te wachten bij de brug.

Wat gaat er gebeuren?

De balans van het bewegende gedeelte van de brug wordt hersteld. Hierdoor komt het brugdek stabieler te liggen. Er wordt onder andere in het wegdek geboord. Dit zorgt voor geluidshinder in de directe omgeving van de brug.

Bron: gemeente Kaag en Braassem

Werkzaamheden Oudendijkseweg

Begin januari 2018 gaat de gemeente van start met het opknappen van de Oudendijkseweg tussen de Leidseslootweg en de Provinciale weg in Woubrugge. Het asfalt wordt vernieuwd en er wordt aan beide zijden van de weg beschoeiing en een damwand aangebracht.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door KWS Rotterdam B.V. De aannemer zorgt voor communicatie over de precieze planning, fasering, wegafsluitingen en omleidingsroutes.
De totale werkzaamheden duren tot eind december 2018.

Heeft u vragen over de werkzaamheden, neem dan contact op met de heer T. Hogervorst, toezichthouder van de gemeente via telefoonnummer 071-3327272
Heeft u algemene vragen over het project, neem dan contact op met de heer E. Versluis, projectleider van de gemeente via 071-3327361.