Werkzaamheden Oudendijkseweg

Begin januari 2018 gaat de gemeente van start met het opknappen van de Oudendijkseweg tussen de Leidseslootweg en de Provinciale weg in Woubrugge. Het asfalt wordt vernieuwd en er wordt aan beide zijden van de weg beschoeiing en een damwand aangebracht.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door KWS Rotterdam B.V. De aannemer zorgt voor communicatie over de precieze planning, fasering, wegafsluitingen en omleidingsroutes.
De totale werkzaamheden duren tot eind december 2018.

Heeft u vragen over de werkzaamheden, neem dan contact op met de heer T. Hogervorst, toezichthouder van de gemeente via telefoonnummer 071-3327272
Heeft u algemene vragen over het project, neem dan contact op met de heer E. Versluis, projectleider van de gemeente via 071-3327361.

Uinodiging ALV 22 september

Op 22 september is onze najaarsbijeenkomst om 20.00 uur in Die Twee, Bateweg 78 Woubrugge.

Het belangrijkste agendapunt is de presentatie van het op 5 september bekend geworden gemeentelijke dorpsperspectief: Hoe ziet de gemeente ons dorp in de toekomst.

De gemeenteraad gaat op 4 oktober, in een beeldvormende vergadering, dit gemeentelijke Dorpsperspectief en de nu nog ingebrachte reacties bespreken.

Wilt u weten hoe het gemeentelijk dorpsperspectief van Woubrugge er uitziet? Kom dan op 22 september.

Wilt u weten welke reacties de dorpsraad inmiddels aan de gemeente heeft gegeven? Kom dan op 22 september

Wilt u nog wijzigingen in het gemeentelijke dorpsperspectief aanbrengen? Kom dan op 22 september.

Pinautomaat van de Rabobank

Zoals inmiddels wel bekend, heeft de pinautomaat van de Rabobank behoorlijke honger en worden er regelmatig pinpassen ingeslikt.

Inmiddels heeft de Rabo een poster met informatie op de automaat gehangen.

De dorpsraad is in contact met de Rabobank en volgt de vorderingen naar een oplossing nauwgezet.
Omdat de automaat nu minder gebruikt wordt, bestaat de angst dat hij op termijn weggehaald wordt. De Rabobank verzekert ons echter dat daar geen sprake van is.

Wij hopen dat de oorzaak snel gevonden en verholpen kan worden en houden jullie op de hoogte.

Inloopavond over dorpsperspectief

Beste leden en belangstellende,

Graag brengen we de inloopavond op dinsdagavond 5 september, waarin de gemeente de dorpsperspectieven van al de kernen presenteert (zie onderstaande mail), onder uw aandacht.

Geachte heer / mevrouw,

Voor de zomer hebben we in een dorpsbijeenkomst ‘Schrijf mee aan de toekomst van Woubrugge’ gehouden. In de bijeenkomst is eerst een presentatie gehouden over historie en unieke kenmerken van het dorp. In het tweede deel van de bijeenkomst hebben de aanwezigen op een kaart aan kunnen geven welke droom-, denk- en doeplannen men ziet voor het dorp. Deze input is verwerk tot een conceptverbeelding van elk dorp.

Deze conceptverbeelding kunt u bekijken op dinsdagavond 5 september. Dan organiseren wij een inloopbijeenkomst over alle dorpsperspectieven. Het doel van dit peilmoment is om u te informeren. Ook kunt u kijken wat er met uw bijdrage is gedaan en ons nog correcties meegeven

U bent van harte welkom tussen 18.30 en 21.00 uur in de Trouwzaal van het gemeentehuis in Roelofarendsveen. Na 5 september nemen we alle verbeeldingen van de dorpen mee in de actualisatie van de Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie (MRSV). Wilt u meer lezen over de Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie? Kijk dan op Kaagenbraassem/mrsv

Ook op 5 september voert de gemeenteraad een richtinggevende discussie over 5 thema’s. De resultaten van deze discussie werken door in de hele MRSV. Het is een openbare bijeenkomst en u bent welkom als toehoorder. Deze raadsbijeenkomst begint om 19.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De bespreekpunten zijn: Veenderveld II, percentage sociale huur- en koopwoningen, ruimtelijke kwaliteit, natuurontwikkellocaties en Drechtzone. Binnenkort wordt het definitieve programma voor dit deel van de avond opgenomen in de vergaderkalender van de gemeenteraad. U kunt het raadplegen via Kaagenbraassem/vergaderkalender

We zien u graag op 5 september.