• Het dorp Woubrugge

  🇺🇦 Update vluchtelingenopvang 🇺🇦

  Op dinsdag 12 april jl. is de opvanglocatie volledig bezet geraakt. Het totaal aantal vluchtelingen is daarmee gestegen naar 51. Het betreft vooral veel jonge moeders met kinderen, maar ook een enkele ouderen hebben hun plek gevonden. De leeftijden variëren van 7 maanden tot 96 jaar!

  De volledige bezetting is ook een test of de voorzieningen die zijn getroffen, toereikend zijn en functioneren. Voorlopig kunnen we vaststellen dat op enkele kleinigheden na alles marcheert.

  Op de locatie is 7 dagen per week 24 uur per dag in blokken van 4 uur toezicht georganiseerd. Wilt u daaraan ook meewerken, een oogje in het zeil houden en aanspreekbaar zijn bij hulpvragen? Mail dan naar .

 • Het dorp Woubrugge

  Bericht van de gemeente over openbare verlichting

  Op dit moment zijn er diverse storingen aan de Openbare Verlichtingsinstallatie in Woubrugge. Het merendeel van de storingen wordt veroorzaakt door een storing in het ondergrondse kabelnet van Liander.

  Zowel onze onderhoudsaannemer, Van Vuuren Elektrotechniek BV uit Beverwijk, als ook Liander zijn drukdoende de storing in het kabelnet te lokaliseren, die dan aansluitend door Liander gerepareerd zal worden.

  Helaas is op dit moment nog niet duidelijk hoelang de storing zal gaan duren, maar getracht wordt de overlast, zo kort mogelijk en, tot een minimum te beperken.

  Nogmaals onze excuses voor de overlast die deze tot nu toe heeft veroorzaakt.

  Gemeente Kaag en Braassem

 • Het dorp Woubrugge

  Themamarkt 17 november aanstaande

   

  Onlangs heeft u van de gemeente een uitnodiging ontvangen voor de themamarkt, die u op woensdag 17 november tussen 16.30 en 20.00 uur kunt bezoeken in Café Die Twee. Wij bevelen deze inloop-markt van harte bij u aan.

  Ook de dorpsraad zal aanwezig zijn met een stand, waar u niet alleen een bekertje erwtensoep kunt krijgen (zolang de voorraad strekt), maar ook uw vragen kunt stellen en opmerkingen kunt maken! Wij hopen vele inwoners te mogen verwelkomen!

 • Het dorp Woubrugge

  PERSBERICHT

  Leiden, 24-08-2021

  SHWJ gaat betaalbare jongerenhuisvesting uitbreiden naar de gemeente Kaag en Braassem.

  Op de overspannen woningmarkt is het voor starters vrijwel onmogelijk om betaalbare woonruimte te vinden. Hierdoor raken jongeren in de knel. De Stichting Huisvesting Werkende Jongeren (SHWJ) verzorgt al meer dan vijftig jaar betaalbare woonruimte voor jongeren in Leiden. Nu de nood landelijk zo hoog is, breidt zij haar werkgebied uit naar de regiogemeenten. Het doel: jongeren een zelfstandig leven laten opbouwen in de regio en leegloop van de kleinere kernen voorkomen.

  Ideële organisatie

  Iedereen die geld met geld wil maken, duikt op de vastgoedmarkt. Woningzoekenden krijgen te maken met huisjesmelkers en harde investeerders die alleen gaan voor rendement en eigen gewin. De SHWJ is een ideële organisatie die met betaalbare woningen wil bijdragen aan het geluk in de maatschappij. De stichting richt zich op jongeren van 18 tot 28 jaar. Voor een periode van maximaal zeven jaar kunnen zij bij de SHWJ een sociale huurwoning huren. Dat geeft ze de tijd om inschrijfduur op te bouwen bij een reguliere woningbouwvereniging, of te sparen voor een koopwoning. Zo blijft de doorstroming op gang en komen de betaalbare appartementen van de SHWJ steeds weer vrij voor nieuwe starters op de woningmarkt.

  Hoge woningnood in regiogemeenten

  Al meer dan vijftig jaar is de gemeente Leiden het werkterrein van de SHWJ. Maar nu is de woningmarkt is in heel Nederland ontploft. Er is inmiddels ook een schreeuwend tekort aan sociale jongerenwoningen in de omliggende gemeentes ontstaan. Daarom heeft de SHWJ besloten haar expertise op het gebied van jongerenhuisvesting in te zetten om jongeren in de gemeenten rond Leiden te helpen. De stichting ontwikkelt plannen voor betaalbare huurappartementen voor jongeren in de regio. Gekeken wordt o.a. in de gemeente Kaag en Braassem of een aantal locaties geschikt te maken zijn voor betaalbare jongerenhuisvesting.

  Leegloop tegengaan

  De bouw van sociale huurappartementen is niet alleen van betekenis voor de jongeren zelf, maar ook voor de andere inwoners van de regiogemeenten. Want als jongeren noodgedwongen wegtrekken uit de kleine kernen, wordt het op termijn moeilijk om de voorzieningen op peil te houden. De vergrijzing neemt zienderogen toe in de plattelandsgemeenten. Ook in andere gemeenten zoals Bodegraven en Alphen ad Rijn speelt eenzelfde problematiek en zijn er gesprekken gevoerd.