Contact

Algemeen contact met de dorpsraad via:

 

U kunt zich aanmelden als lid van de vereniging Dorpsraad Woubrugge (alleen voor inwoners van Woubrugge). Uitgangspunt van het bestuur is dat er geen contributie wordt geheven, waarbij wordt gehoopt dat de leden een kleine vrijwillige bijdrage storten  om de noodzakelijke kosten te dekken.

Ons nieuwe rekeningnummer bij de Regiobank is NL72RBRB0828910782 t.n.v. Vereniging Dorpsraad Woubrugge, met het adres Thuisweide 30, 2481BK Woubrugge.

U kunt zich ook aanmelden als belangstellende. Ook voor niet-inwoners.

Leden en belangstellenden, ontvangen de uitnodigingen voor bijeenkomsten en de nieuwsbrief. (Berichten gaan zoveel mogelijk via e-mail.)