Het dorp Woubrugge

?? Update vluchtelingenopvang ??

Op dinsdag 12 april jl. is de opvanglocatie volledig bezet geraakt. Het totaal aantal vluchtelingen is daarmee gestegen naar 51. Het betreft vooral veel jonge moeders met kinderen, maar ook een enkele ouderen hebben hun plek gevonden. De leeftijden variëren van 7 maanden tot 96 jaar!

De volledige bezetting is ook een test of de voorzieningen die zijn getroffen, toereikend zijn en functioneren. Voorlopig kunnen we vaststellen dat op enkele kleinigheden na alles marcheert.

Op de locatie is 7 dagen per week 24 uur per dag in blokken van 4 uur toezicht georganiseerd. Wilt u daaraan ook meewerken, een oogje in het zeil houden en aanspreekbaar zijn bij hulpvragen? Mail dan naar .