Het dorp Woubrugge

Op verzoek van Rob Loekenbach en Robert Castenmiller van de werkgroep  “Geluidshinder Kaag en Braassem” plaatsen wij hun onderstaande oproep. Een bericht in ons aller belang!

Wellicht heeft u al gehoord dat de ORS ophoudt te bestaan. Daarom vragen
wij u ons te steunen voor de opvolger:
Stemmen voor de Maatschappelijke Raad Schiphol = stemmen tegen de
overlast van Schiphol
[MRS]
Met ingang van 1 juli 2023 zal de Maatschappelijke Raad Schiphol (zie
website https://maatschappelijkeraadschiphol.nl) worden opgericht. Deze
Raad biedt omwonenden en maatschappelijke organisaties de kans om
betrokken te blijven bij de ontwikkeling van het beleid van de
luchthaven Schiphol en de effecten van het vliegverkeer op de
leefomgeving. De MRS neemt de taken over van de huidige Omgevingsraad
Schiphol. De Raad zal gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengen aan het
kabinet en aan de luchtvaartsector over het verbeteren van de
leefkwaliteit.
Net als dat de werkgroep Geluidshinder Kaag en Braassem met kiesmannen
in de ORS vertegenwoordigd waren, wil de werkgroep stemmen verzamelen
voor kiesmannen in de MRS voor het cluster Kaagbaan buitengebied. Daarom
roept de werkgroep de bewoners van Kaag en Braassem zich (opnieuw) als
sympathisant aan te melden. Per huishouden kunnen alle volwassenen hun
stem uitbrengen. Dit kan door tot 18 mei het formulier (Aanmelden
Werkgroep Geluidshinder Kaag en Braassem – MRS verkiezingen – Google
Formulieren<https://docs.google.com/forms/d/1lw9gQawxZynIcFdO146OkMlCnPOk7D-vr5kHOgwhiyg/edit>)*
als antwoord op deze Email te retourneren naar
<mailto:>. Meer informatie kunt
u vinden op onze website
https://kaag-en-brassem-vlieghinder.jouwweb.nl/. Voor elke 50
sympathisanten kan een kiesman zorgen dat Kaag en Braassem betrokken
blijft bij de activiteiten en adviezen van de MRS. Mocht u nog mensen
kennen, die deze oproep ook zouden willen steunen, vragen wij u
vriendelijk deze mail door te sturen.
Daarnaast blijft de werkgroep zich bij o.a. Rijk, provincie en gemeente
inzetten om de overlast van Schiphol aan de kaak te stellen. Er speelt
een hoop en daarom kunnen we nog wel wat hulp gebruiken. We zijn onder
andere op zoek naar iemand die de website kan beheren. Voel je je
aangesproken stuur ons dan even een mailtje.
Mocht u vragen hebben dan kunt u natuurlijk ook een mail sturen.
Wij danken u bij voorbaat voor uw steun.

Rob Loekenbach en Robert Castenmiller
Werkgroep “Geluidshinder Kaag en Braassem”

*De MRS heeft een privacyverklaring op haar website staan. In de
privacyverklaring<https://ozv.us7.list-manage.com/track/click?u=63e0c02d16df158484779192c&id=17cee03611&e=55b0ad7c1e>
staat dat de gegevens bewaard worden zo lang als nodig is voor het
verwerkingsdoel, in dit geval de organisatie van de verkiezingen. De MRS
voldoet aan de wettelijke bewaartermijnen. Daarna zullen de gegevens
worden vernietigd.