Het dorp Woubrugge

30 km actie

Op verzoek van een groot aantal inwoners van Woubrugge heeft de dorpsraad op diverse plaatsen borden, stickers en raamposters geplaatst.
De actie heeft veel stof doen opwaaien. Er zijn diverse discussies tussen bewoners onderling geweest over het nut van deze actie. Wij hebben de indruk dat het uiteindelijke doel bereikt is; over het algemeen wordt er rustiger in ieder geval bewuster in het dorp gereden.
Jammer genoeg zijn er ook een aantal vernielingen aan de (dure) borden en het spandoek gemaakt.
Kennelijk zijn de sandwichborden dermate goed in de smaak gevallen dat er mensen zijn die borden mee naar huis genomen hebben. Misschien hebben zij ze als geheugensteuntje nodig om voortaan ook maximaal 30 km per uur te rijden. Wij hopen dat het helpt.
Mochten zij de borden niet meer nodig hebben, dan zien wij ze graag weer terug.