Het dorp Woubrugge

Algemene Leden vergadering

Vooraankondiging 

Graag nodigen wij u uit voor de ALV van onze Vereniging Dorpsraad Woubrugge.

Deze bijeenkomst organiseren wij op  vrijdag 9 juni a.s. Reserveer deze avond alvast in je agenda. De definitieve agenda volgt binnenkort. Naast wat huishoudelijke zaken zijn er voldoende onderwerpen die ons allemaal bezighouden.

Locatie :  Café Die Twee, Bateweg 78

Tijd      :  aanvang 20.00 uur ( inloop vanaf 19.30 uur) 

Op onze bijeenkomsten zijn alle inwoners van Woubrugge welkom, ook zij die (nog) geen lid van onze vereniging zijn.

Nog een belangrijke datum

Op 24 mei a.s. organiseert de Gemeente K&B weer een uitgebreide themamarkt in Woubrugge. De uitnodiging wordt door de Gemeente Huis aan Huis bezorgd.

De themamarkt is in Café Die Twee (inloop tussen 16.30 en 20.00 uur) en is een aanrader voor iedereen die zich bij Woubrugge betrokken voelt.