Het dorp Woubrugge

Extra soc. woningbouw, Locatie v Egmond

http://www.kaagenbraassem.nl/raadsinformatiesysteem/vergaderkalender_41983/item/vergadering-beeldvorming-politieke-avond_4268.html

 Op dit moment staat op 10 oktober 2016 een besluitvormend moment van de raad gepland.Daarvoor is op 14 september 2016 een beeldvormende avond en op 26 september 2016 een oordeelsvormende avond gepland waarbij u aanwezig kunt zijn.Hierna zullen de omwonenden worden uitgenodigd om mee te denken over invulling van het gebied.Vervolgens zal ook het bestemmingsplan worden opgesteld en in procedure worden gebracht.

Dit proces zal echter pas worden gestart nadat de raad een besluit heeft genomen.

Laat een antwoord achter