Het dorp Woubrugge

Inloopavond over dorpsperspectief

Beste leden en belangstellende,

Graag brengen we de inloopavond op dinsdagavond 5 september, waarin de gemeente de dorpsperspectieven van al de kernen presenteert (zie onderstaande mail), onder uw aandacht.

Geachte heer / mevrouw,

Voor de zomer hebben we in een dorpsbijeenkomst ‘Schrijf mee aan de toekomst van Woubrugge’ gehouden. In de bijeenkomst is eerst een presentatie gehouden over historie en unieke kenmerken van het dorp. In het tweede deel van de bijeenkomst hebben de aanwezigen op een kaart aan kunnen geven welke droom-, denk- en doeplannen men ziet voor het dorp. Deze input is verwerk tot een conceptverbeelding van elk dorp.

Deze conceptverbeelding kunt u bekijken op dinsdagavond 5 september. Dan organiseren wij een inloopbijeenkomst over alle dorpsperspectieven. Het doel van dit peilmoment is om u te informeren. Ook kunt u kijken wat er met uw bijdrage is gedaan en ons nog correcties meegeven

U bent van harte welkom tussen 18.30 en 21.00 uur in de Trouwzaal van het gemeentehuis in Roelofarendsveen. Na 5 september nemen we alle verbeeldingen van de dorpen mee in de actualisatie van de Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie (MRSV). Wilt u meer lezen over de Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie? Kijk dan op Kaagenbraassem/mrsv

Ook op 5 september voert de gemeenteraad een richtinggevende discussie over 5 thema’s. De resultaten van deze discussie werken door in de hele MRSV. Het is een openbare bijeenkomst en u bent welkom als toehoorder. Deze raadsbijeenkomst begint om 19.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De bespreekpunten zijn: Veenderveld II, percentage sociale huur- en koopwoningen, ruimtelijke kwaliteit, natuurontwikkellocaties en Drechtzone. Binnenkort wordt het definitieve programma voor dit deel van de avond opgenomen in de vergaderkalender van de gemeenteraad. U kunt het raadplegen via Kaagenbraassem/vergaderkalender

We zien u graag op 5 september.