Het dorp Woubrugge

Maximaal 30 kilometer in Woubrugge

Voor de hele dorpskern geldt een maximale snelheid van 30 km. Bijna iedereen weet dat eigenlijk wel maar het blijft lastig om, zeker op een doorgaande weg als de Bateweg niet wat harder te rijden. Voor de veiligheid van ons allemaal, kinderen, voetgangers en fietsers in het bijzonder is het belangrijk dat wij ons bewust zijn van deze maximum snelheid. Op ons verzoek heeft de Gemeente tijdelijk een display op de Bateweg opgehangen. Tevens wordt vastgelegd wat de gemiddelde snelheid van de passerende voertuigen is. Een belangrijk gegeven ook voor de reconstructie plannen van de Bateweg en omliggende straten.

Voor de goede orde: Er worden geen kentekens geregistreerd, dus niemand ‘gaat op de bon’. Wel een aanmoediging om ons aan de maximale snelheid te houden.