Het dorp Woubrugge

PERSBERICHT

Leiden, 24-08-2021

SHWJ gaat betaalbare jongerenhuisvesting uitbreiden naar de gemeente Kaag en Braassem.

Op de overspannen woningmarkt is het voor starters vrijwel onmogelijk om betaalbare woonruimte te vinden. Hierdoor raken jongeren in de knel. De Stichting Huisvesting Werkende Jongeren (SHWJ) verzorgt al meer dan vijftig jaar betaalbare woonruimte voor jongeren in Leiden. Nu de nood landelijk zo hoog is, breidt zij haar werkgebied uit naar de regiogemeenten. Het doel: jongeren een zelfstandig leven laten opbouwen in de regio en leegloop van de kleinere kernen voorkomen.

Ideële organisatie

Iedereen die geld met geld wil maken, duikt op de vastgoedmarkt. Woningzoekenden krijgen te maken met huisjesmelkers en harde investeerders die alleen gaan voor rendement en eigen gewin. De SHWJ is een ideële organisatie die met betaalbare woningen wil bijdragen aan het geluk in de maatschappij. De stichting richt zich op jongeren van 18 tot 28 jaar. Voor een periode van maximaal zeven jaar kunnen zij bij de SHWJ een sociale huurwoning huren. Dat geeft ze de tijd om inschrijfduur op te bouwen bij een reguliere woningbouwvereniging, of te sparen voor een koopwoning. Zo blijft de doorstroming op gang en komen de betaalbare appartementen van de SHWJ steeds weer vrij voor nieuwe starters op de woningmarkt.

Hoge woningnood in regiogemeenten

Al meer dan vijftig jaar is de gemeente Leiden het werkterrein van de SHWJ. Maar nu is de woningmarkt is in heel Nederland ontploft. Er is inmiddels ook een schreeuwend tekort aan sociale jongerenwoningen in de omliggende gemeentes ontstaan. Daarom heeft de SHWJ besloten haar expertise op het gebied van jongerenhuisvesting in te zetten om jongeren in de gemeenten rond Leiden te helpen. De stichting ontwikkelt plannen voor betaalbare huurappartementen voor jongeren in de regio. Gekeken wordt o.a. in de gemeente Kaag en Braassem of een aantal locaties geschikt te maken zijn voor betaalbare jongerenhuisvesting.

Leegloop tegengaan

De bouw van sociale huurappartementen is niet alleen van betekenis voor de jongeren zelf, maar ook voor de andere inwoners van de regiogemeenten. Want als jongeren noodgedwongen wegtrekken uit de kleine kernen, wordt het op termijn moeilijk om de voorzieningen op peil te houden. De vergrijzing neemt zienderogen toe in de plattelandsgemeenten. Ook in andere gemeenten zoals Bodegraven en Alphen ad Rijn speelt eenzelfde problematiek en zijn er gesprekken gevoerd.