Het dorp Woubrugge

Werkzaamheden N446

Zoals u wellicht al hebt vernomen, voert de provincie Zuid-Holland groot onderhoud uit aan de N446 tussen de Doesmolenbrug bij A4 (Hoogmade) en Woubrugge. De belangrijkste reden voor het groot onderhoud is verbetering van het wegdek. Op 10 april starten de werkzaamheden. Alle werkzaamheden zijn naar verwachting medio augustus 2017 afgerond.

Werkzaamheden
De voornaamste werkzaamheden zijn het onderhoud aan het wegdek van de Doesmolenbrug, het opnieuw asfalteren van de hoofdrijbaan en het fietspad. Verder worden vier duikers onder de weg vervangen, er wordt een geleiderail geplaatst, openbare verlichting wordt vernieuwd en een houten fietsbrug wordt vervangen door een composieten brug.

Voorafgaand aan de onderhoudswerkzaamheden heeft de aannemer enkele bomen gekapt. Dit is nodig om ruimte te creëren voor de uitbreiding van de fietsenstalling bij de bushalte in Woubrugge en ter bescherming van de molenbiotoop. Het aantal gekapte bomen wordt elders langs de N446 teruggeplant.

Verkeershinder en omleidingen
Gedurende de gehele werkperiode is overdag hinder mogelijk door halve rijbaanafzettingen. Tijdens de weekend- en nachtafsluitingen maakt het verkeer gebruik van een omleidingsroute in beide richtingen via de A4, N11 en de N207. De extra reistijd bedraagt ongeveer 30 minuten. Kijk op www.zuid-holland.nl/N446 in de factshteet voor een kaartje van de omleidingsroute.
Bij de eventuele verandering van de in- en uitrijrichting van de percelen tijdens omleidingen wordt u door de aannemer geïnformeerd.

Afsluitingen
De werkzaamheden waarvoor afsluitingen noodzakelijk zijn, vinden plaats in een aantal weekenden en doordeweekse nachten. In onderstaand schema zijn de data van de afsluitingen en het werkgebied opgenomen.
DATA WERKGEBIED
Woensdagnacht 19 april
Donderdagnacht 20 april
(20:00 uur – 06:00 uur) Werkzaamheden tussen de Doesmolenbrug en Hoogmade

Weekend
21 april 20:00 uur t/m 24 april 06:00 uur Werkzaamheden tussen de Doesmolenbrug en Hoogmade
LET OP: geen bediening van de Doesmolenbrug
Nachten van 24 april t/m 26 april
(20:00 uur – 06:00 uur) Werkzaamheden tussen Hoogmade en Woubrugge
Nachten van 1 mei t/m 4 mei
(20:00 uur – 06:00 uur) Werkzaamheden tussen Hoogmade en Woubrugge
Nacht van 4 mei
(21:00 uur – 06:00 uur) Werkzaamheden tussen de Doesmolenbrug en Hoogmade
Weekend
05 mei 20:00 uur t/m 08 mei 06:00 uur Werkzaamheden tussen de Doesmolenbrug en Hoogmade
Nachten van 8 mei t/m 11 mei
(20:00 uur – 06:00 uur) Werkzaamheden tussen Hoogmade en Woubrugge
Donderdagnacht 11 mei
(20:00 uur – 06:00 uur) Werkzaamheden tussen de Doesmolenbrug en Hoogmade
Weekend
12 mei 20:00 uur t/m 15 mei 06:00 uur Werkzaamheden tussen de Doesmolenbrug en Hoogmade

Landbouwverkeer
De actuele informatie over de omleidingsroute voor tractoren vindt u op de website in het document ‘Omleiding tractoren N446’. Alternatieve routes over de Kerkstraat en/of Zuidzijderkade zijn vanwege de combinatie met fietsverkeer onveilig en derhalve niet gewenst.

Fietsers
Vanaf 10 april vinden er werkzaamheden aan het fietspad plaats. Tijdens de werkzaamheden tussen Hoogmade en Woubrugge is geen omleiding voor fietsers nodig, want er worden passende maatregelen getroffen. Tijdens de werkzaamheden tussen de Doesmolenbrug en Hoogmade worden fietsers omgeleid via Hoogmade-dorp. Deze fietsomleiding levert nauwelijks extra reistijd op.

Bussen en hulpdiensten
Lijnbus 182 van Arriva wordt tijdens de nachtafsluitingen tussen Hoogmade en Woubrugge zo veel mogelijk door het werkgebied geleid. Wanneer dit niet mogelijk is zal een alternatief worden geboden. Zie te zijner tijd www.arriva.nl voor nadere informatie.
Nood- en hulpdiensten krijgen altijd doorgang.

Scheepvaart
In het weekend van 21 april tot en met 24 april wordt er gewerkt aan de Doesmolenbrug. De brug wordt dan niet bediend. Alleen het scheepvaartverkeer onder het vaste bruggedeelte met een doorvaarthoogte van 2,80m bij een waterstand NAP van -0,60 blijft mogelijk. Al het andere scheepvaartverkeer is gestremd.

Geluidoverlast
Hoewel de provincie er alles aan doet om de overlast tot een minimum te beperken, is geluidhinder helaas niet te voorkomen. Met name het frezen van het wegdek kan geluidoverlast veroorzaken. De provincie vraagt hiervoor uw begrip.

Vragen of meer informatie
Op www.zuid-holland.nl/n446 vindt u algemene informatie en veelgestelde vragen over de N446 en nieuwsberichten met het belangrijkste nieuws. U kunt de provincie ook volgen via Twitter (@verkeerZH). Vragen of opmerkingen kunt u mailen naar onder vermelding van het DOS-nummer dat rechts bovenaan in deze brief staat.

Tijdens de werkzaamheden is er op donderdag van 11.00 – 12.00 uur een inloopspreekuur voor specifieke vragen in de bouwkeet van de Vermeulen Groep, locatie: parkeerterrein bij Ofwegen.

Voor urgente zaken tijdens de werkzaamheden kunt u telefonisch contact opnemen met de uitvoerder van de Vermeulen Groep via 06 – 58 96 56 12.