Het dorp Woubrugge

Werkzaamheden Oudendijkseweg

Begin januari 2018 gaat de gemeente van start met het opknappen van de Oudendijkseweg tussen de Leidseslootweg en de Provinciale weg in Woubrugge. Het asfalt wordt vernieuwd en er wordt aan beide zijden van de weg beschoeiing en een damwand aangebracht.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door KWS Rotterdam B.V. De aannemer zorgt voor communicatie over de precieze planning, fasering, wegafsluitingen en omleidingsroutes.
De totale werkzaamheden duren tot eind december 2018.

Heeft u vragen over de werkzaamheden, neem dan contact op met de heer T. Hogervorst, toezichthouder van de gemeente via telefoonnummer 071-3327272
Heeft u algemene vragen over het project, neem dan contact op met de heer E. Versluis, projectleider van de gemeente via 071-3327361.