Doel

Welkom op de website van de Vereniging Dorpsraad Woubrugge

De doelstelling van de dorpsraad Woubrugge is:
1. het bevorderen en bestendigen van de belangen in de meest uitgebreide zin van de bewoners van de dorpskern Woubrugge;
2. het bevorderen en bestendigen van het contact tussen de aanwezige verenigingen en comités, besturen onderling en met de vereniging;
3. het bevorderen en bestendigen van het contact tussen de bewoners en de aanwezige verenigingen met de overheid, in het bijzonder de provincie, de gemeente en het hoogheemraadschap waarvan Woubrugge deel uitmaakt.
(tekst volgens de statuten).

Met andere minder formele woorden wil de dorpsraad een laagdrempelig aanspreekpunt zijn voor vragen en opmerkingen vanuit het dorp, en wil algemene of specifieke belangen behartigen, van of voor het dorp.

De afstand tot het bestuur is door de gemeentelijke fusies de afgelopen jaren groter geworden. Het is minder gemakkelijk geworden om in contact te komen met het gemeentebestuur, al was het maar omdat het nu in Roelofarendsveen zetelt. Nog niet zo lang geleden had Woubrugge nog een eigen gemeentehuis en gemeentebestuur en waren de wethouders bekenden in het dorp en de meeste ambtenaren plaatsgenoten.
De dorpsraad kan ook plaatselijke initiatieven ondersteunen en het contact met het gemeentebestuur bevorderen om zaken aangepakt te krijgen. De Dorpsraad heeft rechtstreeks toegang tot de gemeente via een specifiek benoemde contactambtenaar en de wethouder.

De dorpsraad is officieel een vereniging met leden en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken Rijnland onder nummer 57522871
Inwoners van Woubrugge kunnen zich als lid aanmelden via
U kunt zich, evenals niet-inwoners, ook aanmelden als belangstellende.
Leden en belangstellenden, ontvangen de uitnodigingen voor bijeenkomsten en de nieuwsbrief.