Privacyverklaring

Algemeen
Uw privacy is van het grootste belang voor de Dorpsraad Woubrugge. Als we uw gegevens verwerken doen we dat in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige wet- en regelgeving die uw persoonsgegevens beschermen. De Dorpsraad Woubrugge, met adres Thuisweide 30, 2481 BK Woubrugge, is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?
Bent u lid van de Dorpsraad Woubrugge, dan worden uw persoonsgegevens opgenomen in onze administratie. Deze persoonsgegevens omvatten: naam, huisadres met postcode en woonplaats, e-mailadres en datum van start lidmaatschap. Uw persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk 1 jaar na opzegging van uw lidmaatschap.

Voor welke doeleinden gebruikt de Dorpsraad Woubrugge uw gegevens?
De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt in het kader van onze doelstellingen en activiteiten waaronder:

• Het informeren via print, email en (social) media.
• Het verzenden van een nieuwsbrief (per email). U kunt uw toestemming altijd intrekken door u af te melden voor de betreffende nieuwsbrief.

Aan wie worden uw gegevens verstrekt?
De Dorpsraad Woubrugge verstrekt uw persoonsgegevens zonder uw toestemming niet aan derden, tenzij:
• Wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.
• Dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en de dorpsraad Woubrugge.
• U hier specifieke toestemming voor heeft gegeven.

Social media
De Dorpsraad Woubrugge gaat via het web en (eigen) social media kanalen (Facebook en Twitter), in dialoog met leden, niet-leden en de lokale overheid.. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden.

Van de bezoekers van de website van de Dorpsraad Woubrugge worden door de Dorpsraad Woubrugge geen bezoekgegevens bijgehouden.

De bezoekgegevens zoals het IP-adres van uw computer en het tijdstip van bezoek alsmede de gegevens die uw browser meestuurt, worden bijgehouden door Google Analytics. De Dorpsraad Woubrugge maakt daar geen gebruik van.

De Dorpsraad Woubrugge heeft Google geen toestemming gegeven om de via de website van de Dorpsraad Woubrugge verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Beeld- en geluidsmateriaal
In de communicatie gebruikt de Dorpsraad Woubrugge beeldmateriaal dat door leden van de dorpsraad en anderen zijn gemaakt. Deze foto’s mogen nimmer zonder toestemming van de Dorpsraad en de betrokkenen door derden worden gebruikt. Voor toestemming neemt u contact op met onze secretaris.

Beveiliging
Voor de bescherming van uw persoonsgegevens zijn fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Wijzigingen
De Dorpsraad Woubrugge kan dit privacy statement van tijd tot tijd aanpassen. Wij zullen de aangepaste versie publiceren op de website en Facebook.

Vragen
Bij vragen kunt u een email sturen aan onze secretaris. Wilt u uw gegevens inzien of corrigeren of heeft u bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens door de Dorpsraad Woubrugge, dan kunt u een email sturen aan de secretaris.