Bestuur

Het bestuur van Dorpsraad Woubrugge bestaat uit de volgende mensen:

Johan Forsch voorzitter
Dick van der Post penningmeester
Jeannette Gast secretaris
Mia Hoes lid
Hein Hoogenboom lid
Edith Burgman lid