Welkom bij Dorpsraad Woubrugge

We luisteren naar de wensen, zorgen en ideeën van de bewoners en proberen deze te vertalen naar concrete acties en beleidsvoorstellen. Of het nu gaat om infrastructuur, groenvoorzieningen, evenementen, veiligheid of sociaal welzijn, we streven ernaar om het leven in Woubrugge voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken. Voor veel zaken die ons als dorp raken treden we in contact met de overheid. Spelregel hierbij is dat De Dorpsraad pas partij kiest voor een bepaald standpunt als een grote meerderheid van de bevolking hier achter staat. In geval dat de mening sterk verdeeld is zal de Dorpsraad geen kant kiezen, maar wel informatie verschaffen over de verschillende inzichten.  


Actuele informatie

 

Karperhof: op 17 juni jl. is het plan voor de Karperhof met een kleine wijziging door de Gemeente Raad aangenomen. Positief, er mag als ook de provincie groen licht geeft worden gebouwd. Negatief, geen aandacht voor de verkeersveiligheid in ons dorp en de overbelasting van de Bateweg in het bijzonder. Een voorgestelde oplossing om eindelijk na 20 jaar soebatten een begin te maken met een tweede ontsluitingsweg voor Woubrugge is weer naar een verre toekomst doorgeschoven. Het plan ligt vanaf donderdag 27 juni t/m woensdag 7 augustus 2024 ter inzage en binnen deze periode kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Van deze beroepsmogelijkheid zal zeker, gelet op de ernst van de verkeersveiligheid, gebruik worden gemaakt.          

Voorafgaand aan dit besluit is op 3 juni jl. is dit plan voor de realisatie van 66 ( zeer welkome woningen) in de commissie Context & Kaders besproken. Namens ons dorp hebben 3 indieners van een Zienswijze gebruik gemaakt van het recht om hun standpunt toe te lichten. Meer informatie over deze avond vindt u via 'Projecten' -> Karperhof.

 

Meer informatie over de LES vindt u via Projecten -> Energiestrategie

 

*  Nieuwe huizen voor onze Woubrugse vleermuizen, meer informatie op onze 'Het dorp' pagina.