Welkom bij Dorpsraad Woubrugge

We luisteren naar de wensen, zorgen en ideeën van de bewoners en proberen deze te vertalen naar concrete acties en beleidsvoorstellen. Of het nu gaat om infrastructuur, groenvoorzieningen, evenementen, veiligheid of sociaal welzijn, we streven ernaar om het leven in Woubrugge voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken. Voor veel zaken die ons als dorp raken treden we in contact met de overheid. Spelregel hierbij is dat de Dorpsraad pas partij kiest voor een bepaald standpunt als een grote meerderheid van de bevolking hier achter staat. Als de mening over een bepaald onderwerp sterk verdeeld is zal de Dorpsraad geen kant kiezen, maar wel informatie verschaffen over de verschillende inzichten.  


Actuele informatie

* Skatebaan: Deze week is de skatebaan afgebouwd en ook al gekeurd en goed bevonden. Vrij baan voor de jeugd die de afgelopen weken heeft meegeholpen om 'hun' skatebaan op te bouwen. De baan is onderdeel van het 'Daisy' park en dit parkje voor jong en oud wordt later dit jaar verder aangelegd (bomen en struiken planten in de zomer is niet zo goed idee). Eind van het jaar,,....,zijn we weer een mooi stukje verblijf-en speelruimte rijker.

 

* Klein bankje: In ons dorp zijn gelukkig nog veel mensen aan de wandel. Vrijwilligers gaan ook met onze oudere dorpsbewoners erop uit en vanuit deze groep kwam de wens om ook aan het eind van de Leidse Slootweg (richting Weteringpad) een rustpunt te hebben. Een bankje met uitzicht op de Wetering.  

* ALV Dorpsraad Woubrugge op 20 september a.s. in Café Die Twee om 20.00 uur.

   Bijpraten over veel zaken die in ons dorp spelen. Iedereen is welkom en de uitnodiging met het programma volgt op een later tijdstip.

 

* Karperhof: op 17 juni jl. is het plan voor de Karperhof met een kleine wijziging door de Gemeente Raad aangenomen. Positief, er mag als ook de provincie groen licht geeft worden gebouwd. Negatief, geen aandacht voor de verkeersveiligheid in ons dorp en de overbelasting van de Bateweg in het bijzonder. Een voorgestelde oplossing om eindelijk na 20 jaar soebatten een begin te maken met een tweede ontsluitingsweg voor Woubrugge is weer naar de toekomst doorgeschoven. Het plan ligt vanaf donderdag 27 juni t/m woensdag 7 augustus 2024 ter inzage en binnen deze periode kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Van deze beroepsmogelijkheid zal zeker, gelet op de ernst van de verkeersveiligheid, gebruik worden gemaakt.          

Voorafgaand aan dit besluit is op 3 juni jl. is dit plan voor de realisatie van 66 ( zeer welkome woningen) in de commissie Context & Kaders besproken. Namens ons dorp hebben 3 indieners van een Zienswijze gebruik gemaakt van het recht om hun standpunt toe te lichten. Meer informatie over deze avond vindt u bij: 'Projecten' -> Karperhof.

 

*LES: Op 17 juni heeft de Gemeente Raad deze concept fase van de LES goedgekeurd. De achterliggende stemverhouding  was 14 stemmen vóór en slechts 4 tegen grote windturbines, maar er komt uiteraard een vervolgproces. Volgens ons (en vele anderen) moet het  participatie proces nu  echt beter worden ingericht en ingebrachte feiten en bezwaren dienen inhoudelijk beter te worden behandeld. Voor meer informatie: Projecten-> Energie Strategie.

 

 * Gnephoek: De Dorpsraad gaat de ontwikkelingen rondom deze locatie volgen. De impact op Woubrugge kan uiteindelijk best groot zijn. Als Dorpsraad gaan we meedoen in de participatiewerkgroepen 'Mobiliteit' en 'Groen en Water'. Belangrijke onderwerpen hierbij zijn voor ons de ontsluiting van het gebied (niet via Woubrugge) en de impact van de ontwikkeling op het uitzicht. Vanaf nu plaatsen we beschikbare informatie bij: Projecten-> Gnephoek.