AED BUITEN EN BINNEN

AED's BUITEN IN WOUBRUGGE

Sporthal Oudendijk, Bateweg 78

Café de Jager, Batehof 4

Buurt AED Wilheminalaan 7

AED's BINNEN IN WOUBRUGGE

EHBO vereniging Weteringpad 11 Woubrugge

Nolina, Oudendijkeweg 11

Nolina, Tuindersweg 17

Woondiensten Aarwoude, Elzenlaan 1

Immanuel, Kerkstraat 1

Voetbalvereniging VVW, Bateweg 76

Biljartvereninging Woubrugge, Bateweg 78a

Gereformeerde Kerk, Dr A, Kuyperweg 1

VDE plant, Oudendijkseweg 5

Tennisvereniging Woubrugge, Vingerhoedstraat 2

HUISARTSEN HULPDIENSTEN

Huisartsenpraktijk Woubrugge, 0172-518104

Spoedeisende zorg buiten kantoortijden tel: 088-4274700

Politie telefoon geen spoed 0900-8844

Bij levensbedreigende situaties   112

VERENIGINGSLEVEN

Bekijk hier alle verenigingen en stichtingen gevestigd in Woubrugge.

B

E

H

I

M

O

S

T

v

DIENSTVERLENING EN OVERIG

DIENSTVERLENING

Tafeltje dekje coordinator Woubrugge  tel 0643780104

Ouderenadviseur Kaag en Braassem tel 06-51103212

Gemeente Kaag en Braassem tel 071-3327272

Voor bijstandsregelingen 140172 vragen naar gemeente Alphen aan den Rijn /serviceplein

klachtenmeldpunt openbare ruimte: www.fixi/kaag-en-braassem.nl

Kernteam Kaag en Braassem (aanspreekpunt zorg, Wmo en ondersteuning tel 088-09004567

DE DRIEMASTER

Mantelzorgcafé en mantelondersteuning: 06-340309200  /0172-427544

Maatschappelijk werk en welzijn op recept en papierwinkel 06-16695232/172-427544

Tom in de buurt Kaag en Braassem voor diverse ondersteuning vragen 088-9004567 mantelzorg@tomindebuurt.nl

PLAATSELIJKE ZORGINSTANTIES

Zorgcentrum Woudsoord (Wijdezorg) 088-2091000

Buurtzorg Kaag en Braassem: 06-53575040

Activite: 071-5161415

Thuiszorgwinkel Leiderdorp of Alphen: 0900-2887766 (klantenservice VEGRO)

Amandihuis &Thuis: liefdevolle zorg aan mensen in laatste levensfase.  info@amandi.nl of 071-5328559

ONDERSTEUNING DOOR LANDELIJKE ORGANISATIES

Kwadraat (maatschappelijk werk): tel 088-9004000

Sensoor/Luisterlijn: 088-0767000 of lokaal 071-5125202

Seniorweb Computerhulp  www.seniorweb.nl

ONDERSTEUNING BIJ OVERIGE HULPVRAGEN

Personen alarmering voor Zorg en Zekerheid of ONVZ (RADIUS)071-7074200

Stichting voedselbank -Alkemade E.O.: 06-43187256  info@voedselbank-kben.nl

Regiotaxi Holland Rijnland: personenvervoer: 0900-2022368

gratis rolstoel lenen Woudsoord: 088,2091000

ORGANISATIES VERVOER, BEWEGEN, ONTSPANNING EN WONEN

ANWB automaatje Kaag en Braassem taxiservice:06-28824402  automaatje@dedriemaster.nu

Fietsmaatjes Hoogmade -Woubrugge: 071 3317967  info@fietsmaatjeskb.nl

Duofiets Woudsoord: 0882091000

Koersbalclub Hoogmade/Woubrugge: 06-54605045

Seniorengymnasttiek Woubrugge: 071:5018632

Bibliotheek Woubrugge afhaalpunt: info@bibliotheekrijnenvenen.nl  0172-475771

Woning huren Aarwoude: hureninhollandrijnland.nl 0172-503555

ADVIES EN HULP BIJ GELDZAKEN

Helpdesk geldzaken  tel 140172

Stichting sociaal noodfonds Kaag en Braassem: www.noodfondskb.nl 06-83845677

Hulp bij Administratie en Financiën: 06-16695232