Karperhof

Karperhof; Op 3 juni jl. is dit plan voor de realisatie van 66 ( zeer welkome woningen) in de commissie Context & Kaders besproken. Namens ons dorp hebben 3 indieners van een Zienswijze gebruik gemaakt van het recht om hun standpunt toe te lichten. Het resultaat van deze bijeenkomst is ronduit bedroevend te noemen. Vanuit de leden van de commissie die de coalitie vormen kwam geen enkele inhoudelijke vraag en dit betekent dat de gewenste uitkomst al van te voren vaststond. Het is een 'hamerstuk' geworden en dit houd in dat de Gemeente Raad op 17 juni a.s.  het plan zonder het verder te bespreken heeft  aangenomen. Alle argumenten o.a. met betrekking tot de verkeersveiligheid in ons dorp en b.v. de overbelasting van de Bateweg zijn niet aan bod gekomen. Deze trieste gang van zaken illustreert  dat 'Participatie' bij de Gemeente nog een moeilijk en onbegrijpelijk begrip is  (wordt vervolgd).

Naast de drie insprekers heeft ook Jeroen de Bree namens Jobo de Bouwers ingesproken en zijn bijdrage voegen we voor wat evenwicht in de meningsvorming graag toe. 

Hieronder de tekst van alle insprekers, die namens de projectontwikkelaar en verschillende groepen dorpsgenoten hebben ingesproken,  neem er nota van en indien u uw mening met ons wilt delen kan dat eenvoudig via het contact formulier op deze site.

 

* Inspreektekst: Alberto Vasconcellos

* Inspreektekst: Frits Heemstra

* Inspreektekst : Johan Forsch (Dorpsraad) 

* Inspreektekst: Jeroen de Bree ( Jobo de Bouwers)

   * Bijlage: Reactie formulieren inloopavond Karperhof