Knarrenhof

Knarrenhof in Woubrugge?

De dorpsraad staat achter het initiatief van een paar Woubruggenaren die in ons dorp een knarrenhof van de grond willen krijgen. Eind 2019 is het eerste contact hierover geweest met de gemeente Kaag en Braassem.

 

Een knarrenhof lijkt op de hofjes van vroeger maar met het gemak van heden. Mensen wonen er in hun eigen huis en kunnen elkaar helpen. Niet met de dagelijkse zorg, maar wel met aandacht, zodat iedereen van elkaars kennis/kunde en gezelschap kan profiteren. Afhankelijk van de beschikbare grond worden er rond een gemeenschappelijke tuin huizen gebouwd, of kleinschalige appartementen.

In Woubrugge wordt gestreefd naar een meergeneratiehof, zodat er ook voor meer leeftijdscategorieën in ons dorp woongelegenheid beschikbaar komt. Belangrijk is dat de toekomstige bewoners een goeie buur voor elkaar willen zijn.

De initiatiefgroep, bestaande uit Mia Hoes, Thea Kok en Ted Kroeze als trekkers, heeft regelmatig contact met de gemeente, Woningdiensten Aarwoude en de Provincie.

 

Wat is de stand van zaken maart 2024?

  • Stichting Knarrenhof Nederland heeft de gesprekken met genoemde instanties overgenomen, hier wordt de initiatiefgroep bij betrokken.
  • De locatie Emmalaan is nu het hoofddoel. Medio 2024 wordt de gemeentegrond aanbesteed. Als de voorwaarden die de gemeente daarvoor stelt passen bij het concept knarrenhof, maakt de stichting kans de aanbesteding te winnen.
  • Met Woningdiensten Aarwoude heeft de stichting voor het huurgedeelte afgesproken samen op te trekken naar de gemeente/provincie.
  • De provincie heeft negatief gereageerd op het verzoek om op de kavel Tuindersweg 1 een knarrenhof mogelijk te maken. De grondbestemming is ‘duurzaam glastuinbouwgebied’ en de provincie wil, evenals tuinbouworganisaties zoals Greenport Aalsmeer dit niet veranderen.

 

Voor meer informatie/vragen: knarrenhof.nl/kaag-Braassem en mhj.hoes@ziggo.nl

 

Voorbeeld van twee gerealiseerde 'knarrenhof' projecten

De Groene Hof te Gouda is opgeleverd eind 2021. Het is prachtig geworden en er is veel belangstelling vanuit het land om meer te zien en te leren van een gestapeld Knarrenhof in de Randstad; ontworpen voor ontmoeting.

In opdracht van Stichting Knarrenhof zijn er in Hasselt 16 woningen gerealiseerd rondom een gemeenschappelijk hofje. Dit hof heet de Tijlshof en ligt aan het Tijlswegje. Deze Knarrenhof bestaat uit 3 aaneengesloten woningblokken in een U-vorm en zijn gebouwd rondom een gezamenlijke binnentuin.          De bewoners delen een Hofhuys waar gezamenlijk activiteiten kunnen worden ondernomen.