Huisvesting arbeidsmigranten

Er is een wederom een aanvraag ingediend voor het huisvesten van nu ca 140 arbeidsmigranten in 72 wooneenheden op Kruisweg 18a. Dat zijn er aanmerkelijk minder dan een paar jaar geleden toen er een verzoek voor 400 migranten lag. Dit leidde toen tot veel protest en is afgeblazen. Nu zijn wij van mening dat als wij als land arbeidsmigranten nodig hebben wij ook voor fatsoenlijke huisvesting moeten zorgen. Op zich mooi dat er een partij is
die extra woonruimte wil creëren, waardoor de druk op de huidige en schaarse woningvoorraad minder wordt. Wie de discussie over migratie echter een beetje volgt leest ook dat commerciële uitzendbureaus gelijktijdig vaak ook de huisbaas zijn. Deze ‘dubbele pet’ maakt de arbeidsmigrant erg afhankelijk van het uitzendbureau en leidt vaak tot uitbuiting van de migrant. Vraag is ook waar deze mensen aan het werk gaan, de praktijk leert
dat dit op plekken ver buiten onze gemeente kan zijn. Voldoende vragen en waarschijnlijk zijn er meer om met de initiatiefnemers en daarna met elkaar te bespreken. De aanvraag ligt nog niet bij de Raad en geeft ons tijd om over de aanvraag een bezwaarschrift / zienswijze op te stellen.