IKC (Integraal Kind Centrum)

Stand van zaken (februari 2024): De kindpartners ( School de Wereldweide, Floreokids, Ukkepuk)  hebben hun ideeën en plannen samengevoegd en binnenkort kan een architect aan het werk om het gebouw vorm te geven. Medio volgend jaar zal dit aan de omwonenden worden gepresenteerd. De bouw zou dan in 2026  kunnen beginnen en een opening voor het schooljaar 2027-2028 (alle data met een slag om de arm).