Het dorp Woubrugge

 • Het dorp Woubrugge

  Themamarkt 17 november aanstaande

   

  Onlangs heeft u van de gemeente een uitnodiging ontvangen voor de themamarkt, die u op woensdag 17 november tussen 16.30 en 20.00 uur kunt bezoeken in Café Die Twee. Wij bevelen deze inloop-markt van harte bij u aan.

  Ook de dorpsraad zal aanwezig zijn met een stand, waar u niet alleen een bekertje erwtensoep kunt krijgen (zolang de voorraad strekt), maar ook uw vragen kunt stellen en opmerkingen kunt maken! Wij hopen vele inwoners te mogen verwelkomen!

 • Het dorp Woubrugge

  PERSBERICHT

  Leiden, 24-08-2021

  SHWJ gaat betaalbare jongerenhuisvesting uitbreiden naar de gemeente Kaag en Braassem.

  Op de overspannen woningmarkt is het voor starters vrijwel onmogelijk om betaalbare woonruimte te vinden. Hierdoor raken jongeren in de knel. De Stichting Huisvesting Werkende Jongeren (SHWJ) verzorgt al meer dan vijftig jaar betaalbare woonruimte voor jongeren in Leiden. Nu de nood landelijk zo hoog is, breidt zij haar werkgebied uit naar de regiogemeenten. Het doel: jongeren een zelfstandig leven laten opbouwen in de regio en leegloop van de kleinere kernen voorkomen.

  Ideële organisatie

  Iedereen die geld met geld wil maken, duikt op de vastgoedmarkt. Woningzoekenden krijgen te maken met huisjesmelkers en harde investeerders die alleen gaan voor rendement en eigen gewin. De SHWJ is een ideële organisatie die met betaalbare woningen wil bijdragen aan het geluk in de maatschappij. De stichting richt zich op jongeren van 18 tot 28 jaar. Voor een periode van maximaal zeven jaar kunnen zij bij de SHWJ een sociale huurwoning huren. Dat geeft ze de tijd om inschrijfduur op te bouwen bij een reguliere woningbouwvereniging, of te sparen voor een koopwoning. Zo blijft de doorstroming op gang en komen de betaalbare appartementen van de SHWJ steeds weer vrij voor nieuwe starters op de woningmarkt.

  Hoge woningnood in regiogemeenten

  Al meer dan vijftig jaar is de gemeente Leiden het werkterrein van de SHWJ. Maar nu is de woningmarkt is in heel Nederland ontploft. Er is inmiddels ook een schreeuwend tekort aan sociale jongerenwoningen in de omliggende gemeentes ontstaan. Daarom heeft de SHWJ besloten haar expertise op het gebied van jongerenhuisvesting in te zetten om jongeren in de gemeenten rond Leiden te helpen. De stichting ontwikkelt plannen voor betaalbare huurappartementen voor jongeren in de regio. Gekeken wordt o.a. in de gemeente Kaag en Braassem of een aantal locaties geschikt te maken zijn voor betaalbare jongerenhuisvesting.

  Leegloop tegengaan

  De bouw van sociale huurappartementen is niet alleen van betekenis voor de jongeren zelf, maar ook voor de andere inwoners van de regiogemeenten. Want als jongeren noodgedwongen wegtrekken uit de kleine kernen, wordt het op termijn moeilijk om de voorzieningen op peil te houden. De vergrijzing neemt zienderogen toe in de plattelandsgemeenten. Ook in andere gemeenten zoals Bodegraven en Alphen ad Rijn speelt eenzelfde problematiek en zijn er gesprekken gevoerd.

   

   

   

   

   

 • Het dorp Woubrugge

  Bericht van Cyclus

  Inzameling start komende week eerder!

  Beste inwoners,

  U hebt natuurlijk ook gemerkt dat het warm is, heet zelfs en dat zal ook de komende dagen zo zijn.

  Wij willen heel graag onze collega’s van de inzameling in staat stellen om wat vroeger te beginnen en eerder, voor de piek in de hitte, klaar te zijn met hun werk. Daar hebben wij uw hulp bij nodig. Normaal gesproken zet u de bak of zak buiten uiterlijk om 7.30 uur, wij willen u vragen om komende week (10, 11, 12, 13 en 14 augustus) uw bak of zak de avond ervoor buiten te zetten.

  We proberen iedereen te bereiken met ons verzoek, maar als u uw buren/omgeving ook zou willen informeren, dan zou dat geweldig zijn. Heel hartelijk dank voor uw medewerking!!

  Cyclus 

 • Gemeente Kaag en Braassem,  Het dorp Woubrugge

  Bijeenkomsten Omgevingsvisie

  Op 2, 3 en 4 maart zijn er bijeenkomsten in verschillende dorpen in de gemeente, om inwoners te informeren over de omgevingsvisie. Dit zijn open bijeenkomsten en voor alle inwoners toegankelijk. De bijeenkomsten vinden plaats op:

  • Maandag 2 maart in De Spreng in Oude Wetering van 19:00 tot 21:00 uur.

  • Dinsdag 3 maart bij ROAC in Rijpwetering van 19:00 tot 21:00 uur.

  • Woensdag 4 maart bij de projectenmarkt in Leimuiden van 17:00 tot 20:30 uur, in De Ontmoeting.