Het dorp Woubrugge

Afsluiting N207

N207: Weekendafsluitingen tussen Leimuiden en Alphen aan den Rijn (update)

Gepubliceerd op 5 april 2017

 Op de N207 tussen Leimuiden en Alphen aan den Rijn vinden in april en mei meerdere weekendafsluitingen plaats. Komende tijd betekent dit extra hinder voor de weggebruiker. De afsluitingen op de N207 zijn noodzakelijk om busstroken aan te leggen, de kruispunten te verbeteren en de bruggen over de Drecht en Leidsevaart te vervangen. Maatregelen ter bevordering van de doorstroming van het verkeer en een betere bereikbaarheid van de regio.

Update: De N207 tussen de Eisenhowerlaan (Alphen aan den Rijn) tot aan de rotonde Vriezenweg wordt meerdere malen afgesloten voor al het verkeer. (Let op! Dit betekent ook een afsluiting van het kruispunt Kruisweg/N446.)

Het gaat om de volgende weekenden:
• Vrijdagavond 7 april 20.00 uur tot maandagochtend 10 april 06.00 uur
• Vrijdagavond 28 april 20.00 uur tot maandagochtend 1 mei 05.00 uur
• Vrijdagavond 19 mei 20.00 uur tot maandagochtend 22 mei 05.00 uur

Weekendafsluiting Drechtbrug

Provincie Zuid-Holland heeft sinds eind 2015 gewerkt aan het vervangen van de Drechtbrug (N207) bij Leimuiden. Een ingrijpende operatie. Binnenkort is de nieuwe Drechtbrug gereed. Na de weekendafsluiting van 14-17 april 2017 worden alle rijstroken opengesteld voor het wegverkeer. De N207 is vanaf de Burgemeester Bakhuizenlaan (Leimuiden) tot aan de rotonde Vriezenweg gestremd:

§  Vrijdagavond 14 april 20.00 uur tot maandagochtend 17 april 05.00 uur (Paasweekend)


Omleidingsroute tijdens weekendafsluitingen

Tijdens de weekendafsluitingen wordt verkeer op de N207 omgeleid via de A4. Volg hiervoor de gele omleidingsborden. Bij de dorpen Leimuiden en Rijnsaterwoude worden verkeersregelaars ingezet. Bovenstaande afsluitingen zijn afgestemd met onder andere de hulpdiensten en het ov-vervoersbedrijf. Het ov-bedrijf zal zelf haar reizigers informeren.

Werkzaamheden aan de N446

De provincie Zuid-Holland voert tot juli 2017 ook werkzaamheden uit op de N446 tussen Woubrugge en de Doesmolenbrug bij de A4 (Hoogmade). Houd u rekening met extra verkeershinder.Waar gewerkt wordt, is overlast. Tijdens  de werkzaamheden streven we er naar u zo volledig mogelijk te informeren. Mocht u naar aanleiding van de werkzaamheden vragen hebben of een melding willen maken, dan kunt u deze sturen naar .